BIM ve CAD Tek Platformda

Son yıllarda, geleneksel 2D çizimde, 3D modelleme bazlı BIM çözümlerine doğru büyük bir dönüşüm başladı. Ortaya çıkan problemse, pek çok çözümün, uygulama çizimleri aşamasında kesinlikle gerekli olan hassas çizim ve 2D çizim yetilerinden yoksun bulunmalarıydı. Sırf bu nedenle, pek çok kullanıcı hala AutoCAD® gibi geleneksel 2D çizim programlarına güvenmektedirler. Allplan’da bu durum söz konusu değildir: her iki dünyanın da en iyi özelliklerini bir araya getirdiğinden, size en uygun çözümü sunmaktadır. Temel olarak 3D akıllı objeler kullanan bir #BIM platformu olmanın yanı sıra, AutoCAD’in fonksiyonlarını da aratmayacak, komple bir 2D çizim, düzenleme ve basım setini de içermektedir.

Pazardaki En İyi 3D Donatı Komutları

Mühendislik en başından beri Allplan’ın DNA’sının bir parçası olmuştur ve bu nedenle daima 3D donatı tasarımında pazarın öncü ürünüdür. En güncel 2017 versiyonu ile, Allplan, en karmaşık biçimlerin dahi donatılandırılması için şaşırtıcı derecede hızlı ve otomatize yöntemleri ile segmentinin en gelişmiş yazılımıdır. Kullanıcının, üstün 3D genel modelleme yetilerini, donatı demirleri ile, geometride üst esneklik sağlayarak serbest form çubuklar oluşturmasını sağlayacak şekilde bir araya getirmesini sağlar.

Gelişmiş Mühendislik Çalışması Modelleme ve Özellikleri

Sofistike ve Esnek Proje Strüktürü

Genel olarak yapı projeleri ve strüktürlerin bir BIM yazılımı içerisinde kontrolü, çok farklı seviyelerde, çok farklı niteliklerle bir çok farklı strüktür içerdiğinden, her yıl daha da karmaşık hale gelmektedir. Bütün bu sorunların üstesinden gelmek için, Allplan projenizi ve ekranda gördüklerinizi nasıl yapılandırmak istediğiniz üzerinde tam hakimiyetiniz olması için en gelişmiş ve esnek çözümleri sunar. Aynı proje dosyası içerisinde pek çok farklı seviyede farklı strüktürleri yönetmenizi sağlarken, onları da farklı seviyelere bölebilmenizi sağlar.

Geleneksel Katman Strüktürü

Kullanıcıların farklı elemanları bir strüktür içerisinde gruplandırması ve yapılandırmasına olanak tanıdığından, katman strüktürleri CAD sistemleri ile ilk yıllardan itibaren kullanılıyor. Bir projenin yapılandırılmasında kullanılan diğer yöntemlerin yanında Allplan, katman strüktürünü son derece esnek ve akıllı bir biçimde desteklemektedir: her eleman (2D veya 3D) kensi katmanına sahiptir ve otomatik algılama sayesinde, çizdiğiniz her obje uygun katmana atanır. Elbette kullanıcılar kendi katmanlarını da oluşturabilirler: bir duvarın her tabakasına farklı bir katman dahi atanabilir!

Pafta/Çıktı ve Daha İyi Yönetim İçin Dedike Modül

Basım, planlama sürecinin önemli bir bölümüdür. Allplan paftalarınızı düzenlemeniz için en akıllı ve özelleştirilebilir modüllerden birini sunar. Allplan iler, bir paftada gerek duyabileceğiniz bilgi üzerinde tam hakimiyetiniz varken, her hayal edilebilir çizim kombinasyonunu da oluşturabilirsiniz: örneğin, aynı pafta içerisinde aynı planı pek çok defa ve farklı ölçeklerde ve gösterim şekillerinde kullanabilirsiniz. Bir diğer önemli özellik de, isteyen herkesin 3D modelinize Adobe Acrobat Reader ile bakabilmesini sağlayan, doğrudan 3D PDF gönderebilme özelliğidir!

Elemanların Kusursuz Doğrulukta Yerleştirilmesi

Bir strüktürün tasarlanmasında mutlak kesinlik son derece önemlidir. Allplan tüm elemanların (2D, 3D, mimari) tam konumlarında oluşturulmasını sağlayan, oluşturulup sonradan taşınmasına gerek bırakmayan, tüm gerekli çizim araçlarını sunmaktadır.

Gerçek Çok Vitrinli Deneyim

Allplan en kaliteli çoklu vitrin çalışma desteğini sunmaktadır. Sadece görmenizi değil, çok sayıda vitrin içerisinde eş zamanlı çalışabilmenize de olanak tanır: plan, cephe/kesit, izometrik veya animasyon penceresi olsun. Örneğin, eğer çizime planda başladıysanız, kursörü istediğiniz vitrine götürüp, çiziminize o vitrinde devam edebilirsiniz!

En İyi Ekip Çalışması Olanakları

Son deönemde yapılan bir araştırma, tasarıma, problemlerin çözümüne ve çizim revizyonlarına bağlı olarak, beş iş gününden birinin ekip üyeleri arasında veri alışverişine harcandığınız gösteriyor. Allplan bu veri kaybını, ekip çalışması için sunduğu enstrümanlarla ortadan kaldırıyor. Ek olarak, yenilikçi çevrim içi platform bim+ ile, Allplan kullanmasalar dahi, tüm ekip arkadaşlarınız ve müşterilerinizle, gerçek zamanlı iş birliği olanaklarınız da bulunmaktadır.

En İyi IFC Uyumluluğu ve 30’dan Fazla Farklı Takas Formatı Desteği

AEC endüstrisinde söz konusu disiplinler arası işbirliği olduğunda, IFC standart dosya formatıdır. Allplan yapı ile ilgili bilgi kaybına uğramadan veri alışverişi yapabilmesi için en son IFC sertifikasyonunu desteklemekte öncü rolü üslenmektedir. Daha da ötesi, 30’dan fazla dosya formatını desteklemesi, sizi diğer yazılımlarla iletişim halinde tutar. Tüm bunlar, Allplan’ı bilgi alışverişi için ideal konuma yerleştirirken, BIM kavramına gerçek anlamını kazandırmaktadır.

Notifications